SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTEPERSONALNA

ZAPISZ SIĘ!

📓Najbliższe terminy

❗ 20.03.2024

❗ 22.03.2024

MYŚLENIE KREATYWNE W BIZNESIE

ASERTYWNOŚĆ

MAPA OSOBISTEJ EFEKTYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE CZASEM

TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ 

OTWARTYCH

Propozycje tematyczne szkoleń dla firm pragnących podnosić kwalifikacje swoich pracowników w zakresie kompetencji psychospołecznych.

WELLBEING
Mental Health

COACHING

MENEDŻERSKIE

SPRZEDAŻOWE

EXACT Coaching & Business

Ewa Kryszkiewicz

 

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16,

lok. 1/3, Łódź

 biuro@exact-cb.com

 +48 792 029 237

 

 

Nasza oferta

 

• Coaching

• Warsztaty menedżerskie

• Rozwój sił sprzedaży

• Szkolenia

• Consulting

• Konsultacje psychologiczne

 

NASZE PROGRAMY

DESIGN THINKING