OFERTA SZKOLENIOWA

Bezpłatna konsultacja ekspercka

Proponujemy bezpłatną 45 minutową rozmowę online, podczas której omówimy ważne dla Ciebie kwestie dotyczące rozwoju Ciebie lub Twoich pracowników w organizacji.

Jeśli chcesz zwiększyć własną efektywność i Twojej firmy, porozmawiajmy koniecznie.

Częste tematy podejmowane w procesie coachingu?

 

Częste tematy coachingu to:

 • Problemy z motywacją
 • Brak efektywności w wykonywanej pracy
 • Chęć dalszego rozwoju, brak wiedzy w jaki sposób i z jakimi zasobami 
 • Zarządzanie stresem,
 • Wypalenie zawodowe
 • Rozwój firmy, zawodowy
 • Relacje z innymi
 • Satysfakcja z życia osobistego
 • Trudności z określeniem celu zawodowego
 • Poszukiwanie konkretnych narzędzi skutecznego działania
 • Praca z utrudniającymi nawykami
 • Zwiększenie efektywności
 • Lepsze zarządzanie stresem
 • Łagodzenie wpływu sytuacji stresujących w codziennym życiu
 • Rozwój zawodowy / zmiana
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych, w życiu prywatnym i w pracy managerów (asertywność, decyzyjności, odpowiedzialność)

Dla kogo jest coaching?

 Coaching dla:

 • Osób, które stawiają na osobistą efektywność
 • Menedżerów
 • Osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem
 • Top Menedżerów/ Członków zarządu/ Właścicieli firm
 • Osób będących w procesie zmian

Jakie przynosi efekty?

 

Osiągane rezultaty to:

 • zwiększona świadomość i umiejętność możliwości wpływu na życie tym samym większa wiara w siebie
 • nabycie nowych umiejętności, narzędzi
 • poprawa relacji z innymi
 • umiejętne stawianie celów i dobór metod, aby je osiągnąć
 • sprawczość i efektywność w sytuacjach pojawiających się zmian
 • satysfakcja i zwiększona motywacja do działania

Jak przebiega proces?

 

Coaching to zaplanowany proces:

 • określa cel, rezultat jaki chcemy osiągnąć w efekcie procesu i po zakończeniu
 • musi być systematyczny,  od 6 do 12 spotkań, jest procesem rozwojowym, który realnie przyniesie zmianę w zachowaniu, zmienia postawy i nawyki do tej pory nie skuteczne
 • angażuje i otwiera nowe perspektywy w podejściu do tematu, pokazuje możliwości i zasoby jakie posiada już osoba w procesie coachingowym
 • relatywnie krótkoterminowy, maksymalnie 12 miesięcy – wyznaczona oś czasu, termin rozpoczęcia i planowany czas osiąganych rezultatów
 • wparcie coacha ma charakter holistyczny, wskazuje również kierunki potrzebnych obszarów, wcześniej nie zdefiniowanych
 • feedback, szczery, rzeczowy i konstruktywny dający możliwość podjęcia decyzji o dalszych zmianach i rezultatach
 • rozwój potencjału dającego szerokie perspektywy korzyści dla osoby w procesie coachingu jednocześnie wpływając na otoczenie i środowisko w jakim znajduje się osoba
 • w relacji Dorosły-Dorosły jako wzięcie odpowiedzialności przez coachee za aktywny udział w procesie i zaangażowanie w osiągnięcie oczekiwanych rezultatów
 • oparty o pokonywanie swoich ograniczeń, doświadczanie emocji związanych ze strefą poza komfortem
 • usystematyzowany w podejmowanych tematach, sesja coachingowa musi być klarowna i użyteczna dla coachee, domyka procesy
 • mierzalny w kontekście zakładanych celów, dający wyniki które można odnieść do stawianych celów na początku procesu coachingowego

Czym jest coaching?

 

Pojawił się jako wsparcie psychologiczne w ramach rozwoju kompetencji kluczowych pracowników. Świadomość potrzeby rozwoju własnej ścieżki życiowej i zawodowej spowodowała, że coraz częściej ludzie w życiu prywatnym sięgają po tę formę pomocy i skutecznego rozwoju osobistego.

Profesjonalnie zrealizowany coaching jest dwustronnym procesem, w którym człowiek rozwija swoje kompetencje, otrzymuje regularny feedback i podejmuje efektywne codzienne działania.

Praca z celem, zdefiniowanymi powodami dla których ta zmiana ma nastąpić i klarowna wizja efektu angażuje człowieka na poziomie mentalnym, emocjonalnym, społecznym oraz fizycznym. Zamienia pytania na odpowiedzi i podejmowane skuteczne  działanie.

Daje satysfakcję i daje konkretne wyniki.

EXACT Coaching & Business

Ewa Kryszkiewicz

 

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16,

lok. 1/3, Łódź

 biuro@exact-cb.com

 +48 792 029 237

 

 

Nasza oferta

 

• Coaching

• Warsztaty menedżerskie

• Rozwój sił sprzedaży

• Szkolenia

• Consulting

• Konsultacje psychologiczne