Bezpłatna konsultacja ekspercka

Proponujemy bezpłatną 45 minutową rozmowę online, podczas której omówimy ważne dla Ciebie kwestie dotyczące rozwoju Ciebie lub Twoich pracowników w organizacji.

Jeśli chcesz zwiększyć własną efektywność i Twojej firmy, porozmawiajmy koniecznie.

TECHNIKI ZAMYKANIA SPRZEDAŻY
 kluczowy moment dla sprzedaży

 

Ten delikatny moment w procesie sprzedaży jest momentem decydującym.

 

 • Jesteś handlowcem i chcesz być ekspertem w całym procesie?
 • Znajdujesz się w momencie finalizacji i pojawia się pytanie, czy Klient kupi?

 

Pomóż Klientom podjąć tę decyzję.

To szkolenie, warsztat handlowy skupia się precyzyjnie na finalizowaniu transakcji i sposobach postępowania w trudnych sytuacjach. Znajdują się tutaj praktyczne metody i narzędzia dającej więcej pewności handlowcom, którzy poszukują sposobów na sytuacje trudne w finalizacji sprzedaży.

W programie warsztatów:

 

 • Co jest u podstaw decyzji zakupowej klienta? (osoby i ich role, kryteria, terminy, zwroty wspierające)
 • Jak poprowadzić do momentu TAK kupuję
 • Kluczowe elementy wyborów, bez presji jednak z pomocą w decyzji
 • Kiedy klient ma zastrzeżenia co do produktu, to najlepszy moment na pokazanie profesjonalizmu i zbudowanie zaufania
 • Techniki zamknięć, skuteczne zwroty komunikacyjne
 • Ograniczające przekonania jako blokady decyzji i działania
 • Finalizowanie transakcji – techniki postępowania.
 • Ćwiczenia praktyczne.

 

 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się i rozwiną umiejętności w tematach:

 • Jak skutecznie zamykać proces sprzedaży
 • Przejdą praktycznie oraz doświadczą procesu decyzyjnego Klienta, również poznają własny styl działania i podejmowania decyzji
 • Odkryją odpowiedź na pytanie: jak wzbudzić zaufanie klienta i jak budować z nim relację, aby zamortyzować wątpliwości i pomóc przejść przez proces podejmowania decyzji o zakupie
 • Nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania stylu decyzyjnego u klientów, etapu zamknięcia sprzedaży, unikając napięcia emocjonalnego i klienta i własnego
 • Poznają techniki pokonywania obiekcji
 • Dowiedzą się jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy, aby nie pojawił się dysonans pozakupowy
 • Jak budować wyróżniki handlowca jako Partnera w decyzji zakupowej i pomocy posprzedażowej

 

Zamykanie sprzedaży lub „trudny Klient” lub „trudna sytuacja” dla handlowca, to wyzwanie.

W takim momencie handlowiec musi wykorzystać swoje umiejętności oraz posiadane techniki tak, aby skutecznie porozumieć się z klientem.

Podczas warsztatu handlowego, uczestnicy zdobędą niezbędne narzędzia i kompetencje, które pomogą poradzić sobie z trudnymi sytuacjami i jeszcze zbudować zaufanie w oczach klienta.

Warsztat dla osób, które na co dzień zajmują się sprzedażą i pracą z klientem.

 

Odbiorcy szkolenia to:

handlowcy

menedżerowie budujący komunikację i kontakt z klientem

menedżerowie zespołu

doradcy klienta

dyrektorzy sprzedaży

właściciel firm

Wiedza zdobyta przez lata współpracy z różnymi branżami dostarczającymi produktów klientowi, zaowocowała zebraniem skutecznych narzędzi wspierających zespoły handlowe i firmy.

ARCHITEKCI SPRZEDAŻY - kto naprawdę jest Twoim klientem?
Mity oddziaływań sprzedażowych a rzeczywistość, psychologia klienta, komunikacja z klientem, decyzje zakupowe klientów w kontekście rynku, NLP w sprzedaży

 

Program dedykowany jest osobom i firmom, które dbają o:

 • systematyczny rozwój
 • pozyskiwanie najnowszej wiedzy o decyzjach zakupowych człowieka
 • o elementach psychologii sprzedaży
 • o czynnikach wpływających na zmianę postaw konsumenckich w świecie VUCA
 • chcą aktywnie wpływać na efektywną komunikację korzystając z nauki perswazji, NLP,
 • tworzenie własnych systemów działania i myślenia poprzez neuroplastyczność mózgu wpływającą na architekturę myślenia i jej utrwalania w wybranym przez człowieka kierunku,
 • dla osób wychodzących poza schematyczne podejście do sprzedaży celując w ponadstandardowe efekty i wyniki

 

Dzięki realizacji tego autorskiego programu, uczestnicy otrzymują celowany w potrzeby osób i firmy projekt budowania długoterminowych i wyróżniających się relacji z klientem.

Wiedza i umiejętności wpływają na wyróżniki jako godnego zaufania partnera handlowego odpowiadającego na aktualne potrzeby klienta.

W oparciu o najnowocześniejszą wiedzę o człowieku.

KOMUNIKACJA I PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW Z KLIENTEM, PROFESJONALNY HANDLOWIEC

 

program dedykowany zespołom handlowym, sprzedaży.

 

W realizowanym programie zawarte są:

· FUNDAMENTALNE ETAPY przygotowania handlowego do spotkań z klientami: 5 etapów sprzedaży

· ANALIZA STYLÓW KOMUNIKACJI KLIENT-HANDLOWIEC w oparciu o 4 style komunikacji wpływające na podejmowania decyzji

· JĘZYK KORZYŚCI, bez którego nie da się wzbudzić pragnienia zakupu – prezentacje handlowe drogą C-Z-K

· SYTUACJE WĄTPLIWOŚCI I ZASTRZEŻEŃ KLIENTA przygotowanie osobiste i wzmocnienie kompetencji handlowca w sytuacjach zastrzeżeń

· BUDOWANIE SILNEJ POZYCJI KONKURENCYJNEJ od pierwszego kontaktu z klientem

· ROZPOZNAWANIE MOTYWACJI DO ZAKUPU – poznawanie potrzeb i celów klienta

· ROZPOZNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW PO STRONIE KLIENTA (kwalifikacja zasobów)

· WYCHODZENIE POZA UTARTE SCHEMATY ROZMÓW HANDLOWYCH, budowanie wyróżników

 

W programie zawarta jest niezbędna wiedza dla efektywnej pracy handlowca na każdym etapie jego rozwoju kompetencji handlowca.

Świat się zmienia, klienci ewoluują. Poziom wiedzy klientów dziś jest nieporównywalnie wyższy od wiedzy jaką klienci posiadali jeszcze kilka lat wcześniej.

Dlatego w trakcie interaktywnego warsztaty uczestnicy poznają odpowiedzi i nabywają praktycznych umiejętności w działaniu poprzez trafne odpowiedzi:

 • Kto jest Twoim prawdziwym klientem?
 • Z jakiego powodu wybierze Ciebie i Twoją firmę mając do wyboru szeroki wachlarz możliwości zakupowych?
 • Czym jest dla klienta zakup, a może jakim procesem decyzyjnym jest proces zakupowy?
 • Jakie są etapy sprzedaży, bez których nie można mówić o relacji klient sprzedawca?
 • Jak wygląda najwrażliwszy etap zamykania sprzedaży?
 • Z kim rozmawia Ci się wręcz idealnie, a kogo nazywasz Trudnym klientem?
 • Czy sprzedaż może być przyjemnością ?
 • Dlaczego dobrze poprowadzona rozmowa nie zawsze kończy się zakupem?
 • Jak domknąć proces sprzedaży?
 • W jaki sposób pomagać w podejmowaniu decyzji zakupowej?
 • Jak wykorzystać pytania, potężne narzędzie sprzedażowe?
 • Jak wpływać na decyzje podejmowane przez klienta w bezpiecznej atmosferze i zbudować z nim relację?

Budowanie relacji z naciskiem na bezpieczną i przyjazną atmosferę rozmowy zarówno dla klienta jak i dla handlowca. Kluczowe w sprzedaży jest przecież budowanie zaufania od pierwszego kontaktu.

Po warsztacie uczestnicy otrzymują materiały wraz z planem wdrożenia przećwiczonych i proponowanych narzędzi.

Kontakt z prowadzącym pozwala na komfortowe nabywanie kompetencji w realnych warunkach sprzedaży.

OFERTA SZKOLENIOWA

NEGOCJACJE ODWRÓCONE. POTĘGA PARADOKSU – warsztat doskonalenia rozmów negocjacyjnych

 

1. Wprowadzenie do tematu negocjacji, przekonania na temat negocjacji

 • Czym negocjacje są? Znaczenie i cel negocjacji
 • Podstawowe elementy negocjacji
 • Percepcja sytuacji negocjacyjnej – trudności i nieporozumienia w interpretacji informacji  
 • Cechy skutecznego negocjatora- Wielka Piątka Negocjatora, cechy osobowośći
 • Niezbędny kapitał negocjacyjny: czas, energia, wiedza, kompetencje, kapitał osobisty
 • Zmienne i niezmienne elementy motywacyjne ( potrzeby i emocje)
 • Analiza sytuacji trudnych w zakresie doświadczeń uczestników warsztatów

(ćwiczenie i case study)

 

2. Czynniki niezbędne do efektywnych spotkań

 • Przygotowanie do negocjacji, niezbędne elementy wiedzy
 • Elementy wspierające i elementy utrudniające
 • Cel negocjacyjny - Analiza konstrukcji celów i ich przeramowanie w sytuacji zmiany
 • Fazy prowadzenia negocjacji
 • Style negocjacyjne: miękki, twardy i rzeczowy
 • Zachowania istotne dla negocjatorów, „nie odpalaj zapalników…”
 • Klimat negocjacyjny, zarządzanie przestrzenią spotkań negocjacyjnych
 • Narzędzie badania środowiska i sytuacji klienta – „pytania dają przewagę”

(ćwiczenia i case study)

 

3. Narzędzia negocjacyjne

 • Komunikowanie się w negocjacjach – kanały werbalne, wokalne i niewerbalne, elementy zagrażające jakości procesu negocjacyjnego
 • Strategia ustępstw w negocjacjach
 • Strategia szachowa
 • Podstawowe elementy, działania ingracjacyjne elementy perswazyjne jako elementy przekonywania, źródło przekazu i kanał odbiorcy
 • Błędy negocjacyjne
 • Transakcje skrzyżowane, transakcje równoległe - Analiza transakcyjna
 • Siła i wpływ emocji w negocjacjach
 • Poznanie priorytetów stron,  strefy sił składowych negocjacji i ich wpływ na przebieg negocjacji
 • Strefy negocjacji i konflikty w  negocjacjach, fazy konfliktów i ich uwarunkowania

(ćwiczenie i case study)

 

4. Nietypowe rozwiązania w sytuacjach trudnych

 • Negocjacje odwrócone, kiedy należy powiedzieć „Nie…”
 • Gry komunikacyjne, „tak, ale…”
 • Analiza SWOT
 • Pułapki założeń i dotychczasowej wiedzy
 • Analiza problemu/potrzeb, siła trafnych pytań
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Emocje w negocjacjach i decyzjach

(ćwiczenie i case study)

 

5. Praktyka spotkań, element prezentacji ofert:

 • Indywidualny plan działania
 • Prezentacja firmy (ćwiczenie / warsztat) – zadanie grupowe,
  zbadanie potrzeb klienta, przygotowanie oferty, analiza sytuacji klienta
 • Przeprowadzenie rozmowy i ustalenie warunków
 • Podsumowanie i wnioski
 • (ćwiczenie i case study)

EXACT Coaching & Business

Ewa Kryszkiewicz

 

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16,

lok. 1/3, Łódź

 biuro@exact-cb.com

 +48 792 029 237

 

 

Nasza oferta

 

• Coaching

• Warsztaty menedżerskie

• Rozwój sił sprzedaży

• Szkolenia

• Consulting

• Konsultacje psychologiczne