DESIGN THINKING

myślenie projektowe, kreatywne podejście do innowacji i rozwoju firm

Program szkolenia / warsztatów / 2-3 dni szkoleniowe

Trener prowadzący warsztaty: Ewa Kryszkiewicz

 • Jak często wdrażając nowy produkt zastanawiasz jak przyjmie go rynek,  jak przyjmie go klient?
 • Czy rzeczywiście znasz zmieniające się potrzeby odbiorcy, jego świat, problemy, sposób podejmowania decyzji, styl życia?
 • Jak bardzo ludzie potrzebują innowacji w odniesieniu do Twojej branży?
 • Jakie innowacje dają Tobie i Twojej firmie przewagę ?
 • Jaki rodzaj myślenia podczas tworzenia nowych produktów jest najbardziej efektywny?
 • Jak myślisz, czy dobry klimat i wyjście poza dotychczasowe przekonania mogą przynieść nieoczekiwanie lepsze efekty?
 • Czym jest dobrze zaplanowana strategia wdrożenia produktu?

 

Celem projektów realizowanych zgodnie z Design Thinking są rozwiązania:

1. Pożądane przez użytkowników

2. Technologicznie realne do wykonania

3. Ekonomicznie opłacalne

 

Czym jest Design Thinking?

Design Thinking to usystematyzowana metoda tworzenia innowacyjnych produktów, usług czy procesów, a właściwie we wszystkich obszarach życia ludzkiego.

Design Thinking uczy niestandardowego myślenia, bawienia się kreatywnością aby dojść do najlepszego pomysłu który zadziała.  

Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas pierwszego etapu jakim jest pomysł na produkt, usługę, proces?

 

Podczas warsztatów myślenia projektowego, poznajemy kluczowe etapy metody a w praktyce która jest warsztatem stosujemy techniki myślenia lateralnego oraz zarządzania kreatywnością,

poznajemy zasady, którymi warto kierować się podczas realizowania projektów, oswajamy narzędzia DT.

Narzędzia służące do projektowania użytecznych rozwiązań realnych problemów klientów, ponieważ centralnym punktem na mapie Design Thinking jest człowiek.
Kluczowym celem metody DT jest właściwie zdefiniowany problem oraz skoncentrowanie na realnych potrzebach końcowego użytkownika, a nie na tym co wydaje się, że będzie dla niego przydatne i czego potrzebuje.

 

Perspektywa użytkownika daje przewagę i pomaga ograniczyć ryzyko porażki, oszczędzić czas, wdrożyć produkt czy usługę, która rzeczywiście odpowie na realne problemy i potrzeby odbiorcy.

 

PODCZAS WARSZTATÓW UCZESTNICY DOŚWIADCZAJĄ

o Praktycznego treningu, warsztatu tworzenia innowacyjnych rozwiązań realnych problemów klientów

o Etapów i narzędzi Design Thinking, na konkretnym materiale

o Poznają zasady wdrożenia innowacyjnych rozwiązań tą metodą

o Uczą się stosować skuteczne i praktyczne narzędzia podczas treningu

o Rozwijają swoje kompetencje myślenia kreatywnego, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz współpracy. Są one kompetencjami przyszłości.

o Poznają narzędzia, które mogą być do stosowania natychmiast po warsztatach, które w efektywny sposób sprawdzą się w codziennych wyzwaniach firmy

o Wszystko w klimacie pozytywnej i kreatywnej energii wspólnego tworzenia nowych i unikatowych rozwiązań

 

PROGRAM SZKOLENIA

DESIGN THINKING:

MYŚLENIE PROJEKTOWE – DLACZEGO TO DZIAŁA?

 • Model Design Thinking jako uporządkowana ścieżka prowadząca do rozwiązania
 • Kolorowy zespół projektowy, kogo potrzebujemy
 • Styl działania, myślenia i komunikacji w zespole projektowym, Interdyscyplinarność i funkcje

 

w zespołach

 • Kilka perspektyw, lepsze rozwiązania
 • Wejście w świat odbiorcy oraz zmiana perspektywy

 

DESIGN THINKING ETAPY:

EMPATYZOWANIE

 • Kim jest Persona? Mapa Twojego odbiorcy, Mapa empatii, etnografia, potrzeby a środowisko użytkownika
 • Myślenie kreatywne i zmysł analityczny w postrzeganiu świata odbiorcy
 • Out of the box, zbawienne myślenie lateralne

Ćwiczenia, case study, mind mapping
 

DEFINIOWANIE PROBLEMU

 • Jak kreatywnie definiować problemy?
 • Techniki : re-framing the problem, paradoks, Customer Journey Map, Rose Thorn Bud, technika 5x why, mapowanie problemu
 • 3 perspektywy problemu: strategia Walta Disneya

Ćwiczenia, case study, mind mapping

 

GENEROWANIE POMYSŁÓW

 • Etapy procesu tworzenia pomysłów
 • Struktura porządkowania informacji
 • Twórcze narzędzia generowania pomysłów do wykorzystania w pracy
 • Mapowanie procesu myślowego: Kolorowy zawrót głowy, kolorowe mapy: ekstremalne rozwiązania, nie oceniaj, buduj, nie przyzwyczajaj się do swojego pomysłu, pozbądź się ego, nie koncentruj się na ograniczeniach
 • Burza mózgów, piramidy, mapy skojarzeń, Future Customer Journey Map
 • Efektywna selekcja i grupowanie koncepcji

Ćwiczenia, case study, mind mapping

 

PROTOTYPOWANIE

 • Prototypowanie: wizualna prezentacja pomysłu za pomocą przedmiotu, moodboard, storyboard czy rysunku ścieżki użytkownika.
 • Makietowanie wybranej koncepcji zbliżonej do realnych warunków

 

Warsztat kreatywny
 

TESTOWANIE

 • Doświadczenia i testy rozwiązań, modyfikacja lub zatwierdzenie, zbieranie danych testowych i ich wykorzystywanie do innowacji
 • Wnioski i wdrożenie

 

CO ZYSKUJĄ UCZESTNICY DZIĘKI SZKOLENIU

DESIGN THINKING:

 • Jest to warsztat rozwijający kreatywność w biznesie dający nowe narzędzia do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Otwiera nowe możliwości generując innowacyjne pomysły, zmieniając dotychczasową perspektywę.
 • Oszczędzają czas na nietrafione wdrożenia, które nie posiadały dogłębnej analizy odbiorcy
 • Umożliwia tworzenie innowacyjnych usług i produktów, odpowiadających na realne potrzeby odbiorców.
 • Warsztaty mają formę praktycznych ćwiczeń.
 • Uczestnicy poznają metody zarządzania wszystkimi etapami procesu Design Thinking, doświadczają i tworzą innowacyjne rozwiązania w wybranym obszarze biznesowym.
 • Klimat twórczych działań i komunikacji sprzyjającej kreatywności towarzyszy uczestnikom podczas całego warsztatu.

 • Pomysły mogą być implementowane do firmy natychmiast.

 

 

Innowacje i ich skuteczne wdrożenie to przyszłość Twojej firmy, Twojego życia.

Wspólnie znajdziemy unikatowe produkty i ich wdrożenia w Twojej firmie, biurze, instytucji.

Poznając metodologię myślenia projektowego skorzystasz również w Twoim prywatnym życiu działając w wybranym konkretnym kierunku.

 

„Misja DT polega na przekładaniu obserwacji na głębokie zrozumienie,

a zrozumienie na produkty i usługi,  które rzeczywiście czynią nasze życie lepszym”.

Tim Brown

 

Zapraszamy!

OFERTA SZKOLENIOWA

EXACT Coaching & Business

Ewa Kryszkiewicz

 

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16,

lok. 1/3, Łódź

 biuro@exact-cb.com

 +48 792 029 237

 

 

Nasza oferta

 

• Coaching

• Warsztaty menedżerskie

• Rozwój sił sprzedaży

• Szkolenia

• Consulting

• Konsultacje psychologiczne