Bezpłatna konsultacja ekspercka

Proponujemy bezpłatną 45 minutową rozmowę online, podczas której omówimy ważne dla Ciebie kwestie dotyczące rozwoju Ciebie lub Twoich pracowników w organizacji.

Jeśli chcesz zwiększyć własną efektywność i Twojej firmy, porozmawiajmy koniecznie.

OFERTA SZKOLENIOWA

"Out of the box,
znaczenie myślenia kreatywnego w nietypowych czasach"

Dedykowane menedżerom i zespołom

 

Program zbudowany w oparciu o praktyki firm osiągających ponadstandardowe wyniki
w efekcie siły nietypowych działań.
Pozwala to kompleksowo zbadać rozpatrywany projekt
i rzetelnie ocenić jego wartość.

 

Celem warsztatu jest:

zaangażowanie w budowanie kultury innowacji w oparciu o niestandardowe działania i techniki, odwagi w wychodzeniu poza utarte nie działające już schematy i osiąganie efektów ciągłego doskonalenia i rozwoju.

 

Kluczowe elementy podczas aktywnego warsztatu:

 • Co jest powodem, że w jednych firmach zmiany w otoczeniu wyzwalają energię do działania i są czasem innowacji, a w innych powodują  „paraliż” wdrożeń i blokowanie tego typu myślenia i działania w codziennym życiu?
  Skutki obu dróg działania.
 • Jakie znaczenie w czasach błyskawicznego rozwoju, zachodzących zmian mają praktyki wychodzenia poza dotychczasowe  doświadczenia? Jak ważne jest wcześniejsze łączenie sygnałów zmian, podejmowania szybkich decyzji, minimalizowania ryzyka, budowanie kultury otwartości i innowacji?
 • Cechy osób, firm, środowisk motywujących do zaangażowania się ludzi w niestandardowe rozwiązania oraz wzmacniających odwagę do działania w nurcie out of the box?
 • W jaki sposób firma Walta Disneya budowała kulturę innowacji wartą miliardy dolarów, siła nawyku ciągłego doskonalenia
 • Potęga różnorodności i analiza 3 perspektyw w strategii W.Disneya wpływająca na kreatywność, dokładną ocenę projektów, budowanie myślących zespołów kreatywnych, ustalanie przemyślanej strategii biznesowej i osiąganie ponadstandardowych efektów
 • Czy każdego stać na kreatywność?
 • Kiedy nie działa to co znane, jak myślenie „w bok” otwiera okna biznesowe.
 • Zarządzanie czy przywództwo? Bilans zysków i strat kreatywnego lidera, siła zespołu
 • Łączenie perspektyw w osiąganiu najlepszych wyników
 • Z kim po innowacje? Kolorowy zespół kompetencji, mapa działania i myślenia różnorodnych członków zespołów

Sięgaj po więcej w niestandardowy sposób, angażuj skutecznie innych.

Warsztat oparty o Strategię Walta Disneya, od marzeń do rzeczywistego wdrożenia i realizacji celów minimalizujących ryzyko porażki.
Obszar doskonalenia: kreatywność, nawyki, zarządzanie i przywództwo, team'y firmowe.

"Ikigai lidera, ikigai zespołów" sens robienia rzeczy ważnych, przynoszących najlepsze wyniki.

Dedykowane menedżerom i top menedżerów

Warsztat rozwoju kompetencji skuteczności, satysfakcji i sensu działań jakie podejmujemy w życiu osobistym i zawodowym.

Pytanie:
Co może zapewnić wysoki poziom energii życiowej, jakości i motywacji dającej „powód istnienia”?

 

Cele warsztatu:

· odkrycie rzeczywistych i kluczowych powodów długoterminowej efektywności ludzi

· sensu tego czego się podejmujemy, aby wzmocnić wszystkie aspekty życia

· zdefiniowanie efektywnego i satysfakcjonującego życia indywidualnych osób oraz życia zespołów

· „rewitalizacja” własnych przekonań o tym co istotne i efektywne w długoterminowej perspektywie.

Warsztat oparty o najlepsze praktyki kultur cieszących się długowiecznością, wysokim wskaźnikiem jakości życia, wdrażaniem tego co inni uważają za niemożliwe.

 

Kluczowe elementy podczas aktywnego warsztatu:

· „Skok w przyszłość”, myślenie w kategorii rzeczy ważnych i Supercelów

· Wystarczy 21 dni, zmieni się życie i zmienią nawyki

· Jak następuje przesuniecie granicy, co jest u źródła ograniczających przekonań

· Ćwiczenie: Supersesja

· Podróż przez przeszłość i brama: PRZYJAZŃ, RETROSPEKCJA, ANALOGOWOŚĆ I SLOW LIFE, cztery kroki do szczęśliwej i dobrej drogi w przyszłość!

· Podróż przez teraźniejszość z Uważnością, Najważniejszymi decyzjami, Potęgą niestandardowego myślenia, przez Kaizen i TOSHO-GU, praktyka w życiu codziennym.

· Jak wykorzystać siłę IKIGAI, sensu i powodu istnienia indywidualnie oraz zespołowo?

· Ćwiczenie: Życiowy rentgen i Kluczowe decyzje

· Zestrojenie z celami, myśl wizją „końca”
robienie tego co naprawdę ważne, 1 rzecz to 1 czas, celebruj sukcesy, wprowadź slow life, zestrój swoją aktywność i odetnij się od negatywnych źródeł a przyspieszysz efekty w Twoim życiu bez wysiłku.

· Ćwiczenie: Twoje Ikigai w praktyce, cztery kręgi wpływu.
 

Jeśli potrzebujecie zmiany niesłużących nawyków, utrudniających przekonań, nie o krok a o mile,  ten program jest dla Was.

EXACT Coaching & Business

Ewa Kryszkiewicz

 

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16,

lok. 1/3, Łódź

 biuro@exact-cb.com

 +48 792 029 237

 

 

Nasza oferta

 

• Coaching

• Warsztaty menedżerskie

• Rozwój sił sprzedaży

• Szkolenia

• Consulting

• Konsultacje psychologiczne

 

akademia lidera / budowanie efektywnego zespołu
trening komunikacji i zarządzania zespołem 

 Program stworzony specjalnie dla osób pełniących   funkcje menedżerskie w firmach, uwzględniając   specyfikę branży, jej     wyzwania i ryzyka. 
 Szkolenie dedykowane jest zarówno   początkującym jak i zaawansowanym   w zarządzaniu menedżerom stawiającym na     wzmacnianie efektywności     osobistej i tym samym   zespołów jakimi zarządzają.

 

Podstawowe zadania menedżera zespołu – lista zadań managera w zarządzaniu zespołem

 • Filary sukcesu, metoda 45/10/5
 • Nie płyńmy pod prąd potrzeb, Piramida Maslowa w pracy managera
 • Style kierowania, style przywództwa – test indywidualny,
 • Zarządzanie czy przywództwo
 • Dojrzałość pracownika, a efektywne style kierowania
 • Ćwiczenie, jaki styl kierowania preferujesz, MAPA TERENU i podróż przez teren
 • Feedback jako narzędzie rozwoju, ćwiczenia, praktyka konkretnych zdarzeń, feedback korygujący i wzmacniający.
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej
 • Cechy osoby skutecznej w komunikacji- lista, ćwiczenie negocjacyjne
 • Powstawanie sytuacji trudnych: fakty a opinie – ćwiczenie
 • Trudne rozmowy jak je prowadzić, co zablokuje rozmówcę, co pozwoli na dalszą rozmowę
 • Blokady w komunikacji – mapa blokad według grupy
 • Narzędzia do badania osobowości, stylów komunikacji, myślenia i działania
 • Cztery Style komunikacji - test różnice indywidualne, autodiagnoza
 • Zachowanie a style myślenia w zespole
 • Wielka Piątka- Kwestionariusz Osobowości

 Efektywna komunikacja w zespole

 • Koło komunikacji, aspekt niewerbalny w komunikacji managera
 • Błędy komunikacyjne: blokady i postawy i fałszywe przekonania, wirusy językowe, gry społeczne
 • Parafraza, rodzaje pytań i ich zadawanie, proporcje w rozmowie 60/40 i 40/60
 • Zarządzanie przestrzenią osobistą podczas rozmów z pracownikiem
 • Analiza transakcyjna w relacjach zawodowych: Rodzic-Dziecko-Dorosły
 • Case study, jak prowadzić rozmowy w transakcjach krzyżowych
 • Badania Instytutu Gallupa – firmy idealne, jakość miejsca pracy
 • Fazy budowania zespołu Model Tuckmana
 • Role w zespole, test Belbina

 

 Stawianie celów i delegowanie zadań w  pracy   menedżera

 • Delegowanie zadań, rola managera, uprawnienia i odpowiedzialności pracownika, rozwój kompetencji pracownika
 • Delegowanie – cele i korzyści dla szefa i pracownika
 • Zasady delegowania oraz model WARTO
 • Analiza stawianych celów w oparciu o narzędzie SMART w zarządzaniu
 • Motywacja - Czynniki motywacji i higieny wg. Herzberga
 • Prawa motywacji
 • Czym jest motywacja i od czego zależy
 • Co motywuje szefów a co podwładnych- zadanie projektowe
 • Mapa priorytetów (motywatorów) zależna od generacji, zmieniające się potrzeb ludzi
 • Pracownicy: Generacja Z, Milenialsi, Generacja X
 • Metaplan: Trudne sytuacje w zespole – jak sobie z nimi radzić?
 • 5 dysfunkcji zespołów jak je przezwyciężyć?, test indywidualny
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Umiejętność diagnozowania problemów i symptomów – ćwiczenie
 • Ćwiczenie kreatywnego poszukiwania rozwiązań

NEGOCJACJE ODWRÓCONE. POTĘGA PARADOKSU – warsztat doskonalenia rozmów negocjacyjnych

 

1. Wprowadzenie do tematu negocjacji, przekonania na temat negocjacji

 • Czym negocjacje są? Znaczenie i cel negocjacji
 • Podstawowe elementy negocjacji
 • Percepcja sytuacji negocjacyjnej – trudności i nieporozumienia w interpretacji informacji  
 • Cechy skutecznego negocjatora- Wielka Piątka Negocjatora, cechy osobowośći
 • Niezbędny kapitał negocjacyjny: czas, energia, wiedza, kompetencje, kapitał osobisty
 • Zmienne i niezmienne elementy motywacyjne ( potrzeby i emocje)
 • Analiza sytuacji trudnych w zakresie doświadczeń uczestników warsztatów

(ćwiczenie i case study)

 

2. Czynniki niezbędne do efektywnych spotkań

 • Przygotowanie do negocjacji, niezbędne elementy wiedzy
 • Elementy wspierające i elementy utrudniające
 • Cel negocjacyjny - Analiza konstrukcji celów i ich przeramowanie w sytuacji zmiany
 • Fazy prowadzenia negocjacji
 • Style negocjacyjne: miękki, twardy i rzeczowy
 • Zachowania istotne dla negocjatorów, „nie odpalaj zapalników…”
 • Klimat negocjacyjny, zarządzanie przestrzenią spotkań negocjacyjnych
 • Narzędzie badania środowiska i sytuacji klienta – „pytania dają przewagę”

(ćwiczenia i case study)

 

3. Narzędzia negocjacyjne

 • Komunikowanie się w negocjacjach – kanały werbalne, wokalne i niewerbalne, elementy zagrażające jakości procesu negocjacyjnego
 • Strategia ustępstw w negocjacjach
 • Strategia szachowa
 • Podstawowe elementy, działania ingracjacyjne elementy perswazyjne jako elementy przekonywania, źródło przekazu i kanał odbiorcy
 • Błędy negocjacyjne
 • Transakcje skrzyżowane, transakcje równoległe - Analiza transakcyjna
 • Siła i wpływ emocji w negocjacjach
 • Poznanie priorytetów stron,  strefy sił składowych negocjacji i ich wpływ na przebieg negocjacji
 • Strefy negocjacji i konflikty w  negocjacjach, fazy konfliktów i ich uwarunkowania

(ćwiczenie i case study)

 

4. Nietypowe rozwiązania w sytuacjach trudnych

 • Negocjacje odwrócone, kiedy należy powiedzieć „Nie…”
 • Gry komunikacyjne, „tak, ale…”
 • Analiza SWOT
 • Pułapki założeń i dotychczasowej wiedzy
 • Analiza problemu/potrzeb, siła trafnych pytań
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Emocje w negocjacjach i decyzjach

(ćwiczenie i case study)

 

5. Praktyka spotkań, element prezentacji ofert:

 • Indywidualny plan działania
 • Prezentacja firmy (ćwiczenie / warsztat) – zadanie grupowe,
  zbadanie potrzeb klienta, przygotowanie oferty, analiza sytuacji klienta
 • Przeprowadzenie rozmowy i ustalenie warunków
 • Podsumowanie i wnioski
 • (ćwiczenie i case study)